HD/Patella Resultat

2020 Alla sex i Å-kullen patella undersökta u.a. Fem hundar hitills HD- röntgade enl. nya kriterier Å'Molly B, Åye B, Ålly B, Ånyx B-C, Åhboy A-B
 
2019 Alla sex hundar i Z-kullen är HD-röntgade och patella undersökta. Zpeya, Zamy, Zippy, Zatchiky, Ziggy ( Ior) och Zaya har patella u.a och HD-resultatet är A, alltså utmärkta höfter. Tack alla valpköpare som ställde upp.

2018 Nu är alla i Y-kullen HD-röntgade och patella undersökta. Alla valpar  Yoker, Yatzy (Alfons), Ylle (Loke), Yazza och Yaffa (Milou) är både patellaundersökta och HD-röntgade med bästa resultat. Patella u.a och HD-resultat är A eller B, alltså utan anmärkning. Ylle och Yatzy är dessuton ED-undersökta med resultatet ED-O!

 

 

 

 

 

 

MH Resultat

Alla våra hundar är antingen BoK testade, MH eller BPH beskrivna.

convdiagramm3